Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na: dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach w roku 2017.

Data zamieszczenia: 29. 11. 2016 r.

Nazwa dokumentuPobierz
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Umowa
Zawiadomienie o wyborze oferty