Przetarg na dostawę oleju opałowego

Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni szkoły w roku 2014.

Numer ogłoszenia: 267425 - 2013
Data zamieszczenia: 10.12.2013

Nazwa dokumentuPobierz
Ogłoszenie
Oświadczenie
Formularz nr 1 - Oferta Przetargowa
Formularz nr 2 - Oświadczenie
Formularz nr 3 - Oświadczenie
Umowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA