Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

 • prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów),
 • przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami,
 • umożliwia korzystanie z kompleksu sportowego oraz sali gimnastycznej,
 • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (targi edukacyjne), w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju,
 • organizuje wyjście trzecioklasistów na dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • umożliwia realizację praktyk studenckich,
 • odwołując się do ich przykładu, motywuje uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości.
 • Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • opracowywania zestawień statystycznych,
 • stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz wybrane podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych,
 • określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • doskonalenia własnej pracy.
 • Badanie losów absolwenta

  Co roku z uwagą przyglądamy się jakie są losy absolwentów naszego gimnazjum. Każdy przyszły absolwent naszej szkoły zanim podejmie decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia, korzysta z porad rodziców, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy, doradcy zawodowego w PPP w Tomaszowie Lubelskim oraz porad starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne w tym wyborze są również organizowane co roku targi edukacyjne i dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych, w których uczestniczą trzecioklasiści. Wiele szkół ponadgimnazjalnych w II semestrze każdego roku szkolnego odwiedza w gimnazjum naszych trzecioklasistów prezentując im swoją ofertę dalszego kształcenia. Aby przybliżyć społeczności lokalnej losy naszych absolwentów gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi uczniowie najczęściej wybierają szkołę ponadgimnazjalną blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Tyszowcach i Hrubieszowie. Jednak zdarza się również, że uczniowie wybierają inne szkoły położone dalej - szczególnie wtedy gdy kierunek kształcenia oferowanego przez te szkoły jest najbardziej adekwatny do ich potrzeb i predyspozycji.

  Poniżej przedstawiamy losy absolwentów w poszczególnych latach: