Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017

Klasy pierwsze

  • klasa I a - pani Aleksandra Malicka
  • klasa I b - pan Janusz Zarębski
  • klasa I c - pani Agnieszka Bajda

Klasy drugie

  • klasa II a - pani Renata Zabłocka
  • klasa II b - pan Radosław Gałan
  • klasa II c - pan Marek Stawarski

Klasy trzecie

  • klasa III a - pani Iwona Czuchaj
  • klasa III b - pani Ewa Muzyczka
  • klasa III c - pani Anna Bałuka