Dokumenty szkoły

Nazwa dokumentuPobierz
Statut Szkoły 2015
Plan lekcji 2016/2017
Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
Koncepcja pracy szkoły
Procedura kontroli frekwencji
Program profilaktyczny 2016
Szkolny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Program wychowawczy
Program Bezpieczny Internet
Szkolne procedury postępowania
Tematyka projektów edukacyjnych
Terminarz indywidualnych spotkań
Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017
Zajęcia pozalekcyjne w sali gimnastycznej
Przedsiębiorczy Gimnazjalista
Edukacyjno - zawodowy niezbędnik dla rodzica gimnazjalisty
Wykaz podręczników szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Zwolnienie z wychowania fizycznego