Rok szkolny 2014/2015

UWAGA RODZICE

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i składu osobowego klas I 6 lipca 2015 r. o godz. 10.00. Listy będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole.

STYPENDIA NAUKOWE DLA KAROLINY SZAŁATY

Karolina Szałata uczennica klasy IIIa Gimnazjum im Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach otrzymała w roku szkolnym 2014/2015 po raz trzeci stypendium w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Stypendium przyznaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. 3 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca program stypendialny. Do udziału w niej została zaproszona Karolina wraz z opiekunem dydaktycznym panią Lillą Wlaź. Karolina jest również stypendystką programu stypendialnego Green Education 2014 ogłoszonym przez firmę EDP Renewables Polska.

LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO "ZAGIMAK" I "SZPAK" Z NASZEJ GIMINY

17 czerwca w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Zamościu odbyło się podsumowanie konkursów matematycznych "ZAGIMAK" i "SZPAK" organizowanych przez LSCDN w Zamościu. Do udziału w nim została zaproszona Karolina Szałata uczennica Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach wraz z nauczycielem matematyki panią Lillą Wlaź. Karolina jest laureatką konkursu dla klas trzecich gimnazjum. Laureatem reprezentującym Szkołę Podstawową w Tyszowcach jest Kacper Mazurek uczeń klasy czwartej, którego nauczycielem matematyki jest pani Lilla Zarębska. Trzykrotnym finalistą konkursu SZPAK jest uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Tyszowcach Mikołaj Dudziński.

HAPPENING "PRZESTAŃMY BIEC"

"Życie nie po to jest, by brać!", "Przyjaźń jest silniejsza niż narkotyk" i "Baw się z kumplami - nie z narkotykami!". Z takimi hasłami w poniedziałek 1 czerwca uczniowie naszego gimnazjum wraz z uczniami innych lokalnych szkół przemaszerowali ulicami miasta. W ten sposób, już po raz drugi, włączyli się w ogólnopolską akcję "Zryw wolnych serc". Jej lokalnym koordynatorem była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, która razem z miejscowym samorządem i placówkami oświatowymi zaproponowała młodym ludziom spędzenie Dnia Dziecka na plenerowej imprezie profilaktycznej. Uczniowie przeszli z transparentami ze szkoły na Plac Konfederacji Tyszowieckiej, gdzie prezentowali skecze, krótkie scenki i piosenki o tematyce profilaktycznej. Uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali krótką pantomimę tematyczną. Ponadto tomaszowscy policjanci ze swoją maskotką - mitycznym Gryfem, prowadzili konkursy, a strażacy z OSP Tyszowce przygotowali pokaz ratownictwa medycznego i sprzętu bojowego. Integralną częścią happeningu w całej Polsce było zatrzymanie się na 60 sekund, położenie dłoni na sercu i wybijanie symbolicznego rytmu serc, wolnych od uzależnień, przemocy, nienawiści i obojętności na drugiego człowieka. Ważnym punktem programu była również specjalna odezwa, którą wygłosił burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając, a towarzyszył mu m.in. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim inspektor Paweł Solarski. Dużą popularnością cieszyła się policyjna akcja znakowania rowerów. "Zryw wolnych serc" jest organizowany przez Komendę Główną Policji od 2013 roku. Głównym celem akcji jest zaangażowanie uczniów w organizację marszów, spotkań i koncertów, zachęcających rówieśników do życia wolnego od uzależnień. Autorzy pomysłu chcą w ten sposób także pokazać, że profilaktyka nie musi się kojarzyć wyłącznie z ulotką i pogadanką, a młodzi ludzie z przypadkami niewłaściwego zachowania, agresji i problemów z narkotykami czy innymi nałogami.

Zobacz zdjęcia.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych odbyło się w dniu 14 maja 2015 roku w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Celem uroczystej gali było uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i podziękowanie nauczycielom oraz dyrektorom szkół za zaangażowanie w rozwój zainteresowań i talentów uczniów. Laureaci z naszego gimnazjum to:

 • Karolina Szałata - laureatka konkursu biologicznego Gimnazjum w Tyszowcach nauczyciel prowadzący pani Anna Bałuka Dyrektor Gimnazjum Pani Dorota Badyła.
 • Karolina Szałata - laureatka konkursu matematycznego Gimnazjum w Tyszowcach nauczyciel prowadzący pani Lilla Wlaź Dyrektor Gimnazjum Pani Dorota Badyła.

  Zobacz zdjęcia.

 • SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W NASZYM GIMNAZJUM

  Od 2 do 16 maja 2015 r. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - Symbole Światowych Dni Młodzieży przemierzały naszą zamojsko - lubaczowską ziemię. Na drodze tej pielgrzymki znalazło się również nasze gimnazjum. Krzyż, który do nas dotarł jest to Krzyż Roku Świętego. 22 kwietnia 1984 r. Ojciec Św. Jan Paweł II podarował go młodym. Jest on wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w diecezjach całego świata. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Krakowie w 2016 r. Krzyż Światowych Dni Młodzieży wędruje po całym świecie, docierając do milionów młodych ludzi. A w ten pamiętny dzień 14 maja 2015 r. dotarł również do nas. Od 2003 r. razem z Krzyżem wędruje Ikona Matki Bożej. Społeczność naszego gimnazjum bardzo głęboko przeżywała ważną chwilę peregrynacji. Już od godz. 9.00 trwało oczekiwanie na przybycie symboli ŚDM. O godz. 9.30 samochód - kaplica podjechał pod główne wejście szkoły, po czym delegacja młodzieży uroczyście wniosła Krzyż i Ikonę Matki Bożej na halę sportową, gdzie słowa powitania skierował ks. Wiesław Banaś - proboszcz tutejszej parafii. Głównym punktem spotkania z symbolami ŚDM była adoracja Krzyża połączona z rozważaniami przeplatanymi pieśniami uwielbienia. Rozważania prowadzili gimnazjaliści naszej szkoły, swoim śpiewem uświetniła tę uroczystość schola działająca przy parafii, do której również należą nasze uczennice. Na zakończenie każdy miał okazję osobistej adoracji przez ucałowanie Krzyża i powierzenie Zbawicielowi i Maryi swoich osobistych spraw. Na wspólną modlitwę przybyli też uczniowie ze Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz parafianie. Na zakończenie jeszcze głos zabrała p. Dorota Badyła - dyrektor szkoły, dziękując wszystkim za piękną postawę, pełną skupienia, zasłuchania i powagi. O godz. 10.45 pożegnaliśmy symbole ŚDM - aby inni mogli je powitać.

  Zobacz zdjęcia.

  ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

  Już po raz trzeci przystąpiliśmy do realizacji programu antynikotynowego "Znajdź właściwe rozwiązanie." Program ten jest koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Lub.

  I. Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów gimnazjum.

  II. Cele szczegółowe:
 • znajomość funkcji i potrzeb organizmu człowieka
 • ukazanie szkodliwości nałogu palenia tytoniu, wpływu składników dymu tytoniowego na poszczególne narządy i układy narządów, jak również rozwój zarodkowy i płodowy człowieka,
 • przekonanie o równej szkodliwości palenia aktywnego i biernego,
 • kształtowanie zachowań asertywnych, postawy aktywnej odmowy wobec presji grupowej,
 • kształtowanie postawy poczucia własnej wartości, umiejętności kontaktów międzyludzkich, radzenia sobie z problemami,
 • doskonalenie pracy w grupie.
 • III. Grupa docelowa: Główna - to uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum

  IV. Ramy czasowe: rok szkolny 2014/2015 /grudzień - maj/

  V. Koordynator szkolny: p. Anna Bałuka - nauczyciel biologii i chemii; współpraca: wychowawcy klas, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie - p. Monika Skroban, nauczyciel plastyki - p. Anna Wiśniewska, p. bibliotekarka - Beata Bondyra i pielęgniarka szkolna - p. Mirosława Skórzyńska. W ramach realizowanych zadań uczennice klasy II a pod opieką p. Anny Bałuka i p. Beaty Bondyra przygotowały i przeprowadziły zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości nałogu nikotynizmu. Na zajęciach przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej m.in. szkodliwe składniki dymu tytoniowego, choroby spowodowane paleniem tytoniu, problematykę biernego palenia papierosów oraz sposoby walki z nałogiem. Zajęcia przeprowadzono w klasach pierwszych i drugich gimnazjum. Podsumowaniem zajęć był klasowy konkurs wiedzy o szkodliwości nikotynizmu.

  Zobacz zdjęcia.

  Eliminacje powiatowe OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

  Łukasz Jurkiewicz uczeń klasy IIIa zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju wiedzy pożarniczej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  KONKURS MATEMATYCZNY O NAGRODĘ DYREKTORA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZAMOŚCIU

  20 lutego 2015r w naszym gimnazjum odbył się etap szkolny konkursu matematycznego o nagrodę Dyrektora III LO w Zamościu. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Największą liczbę punktów w I etapie uzyskały Karolina Szałata - uczennica klasy III a i Julia Kulpa - uczennica klasy I b. 20 marca 2015r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu odbył się II etap - finałowy konkursu. I miejsce zajęła Karolina Szałata - uczennica naszego gimnazjum. Gratulujemy!

  KONKURSY PRZEDMIOTOWE organizowane przez LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów gimnazjum

  Po raz kolejny uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Etap szkolny konkursów odbył się w październiku z następujących przedmiotów: język francuski, język angielski, chemia, geografia, biologia, historia, fizyka, matematyka, język polski, konkurs ortograficzny. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie:

  Język angielskiAleksandra Bezpalko, Jakub Jakubiak
  ChemiaKarolina Szałata
  GeografiaKarolina Szałata, Aleksandra Warzocha, Karol Cisak, Jakub Dobrowolski
  BiologiaKarolina Szałata
  FizykaKarolina Szałata, Karol Cisak
  MatematykaKarolina Szałata
  W marcu odbył się etap wojewódzki - finałowy konkursów. W finale uczestniczyli:
  GeografiaKarolina Szałata, Karol Cisak, Jakub Dobrowolski
  BiologiaKarolina Szałata
  MatematykaKarolina Szałata
  Karolina Szałata została laureatką konkursu z biologii - opiekun pani Anna Bałuka oraz konkursu z matematyki - opiekun pani Lilla Wlaź. Gratulujemy!

  STYPENDIA NAUKOWE DLA KAROLINY

  Karolina Szałata uczennica klasy III a naszego gimnazjum otrzymała w roku szkolnym 2014/2015 po raz kolejny stypendium w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Stypendium przyznaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Karolina została również zwycięzcą konkursu stypendialnego Green Education 2014 ogłoszonym przez firmę EDP Renewables Polska. Gratulujemy!

  ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE W CZASIE FERII

  Informujemy, że w drugim tygodniu ferii (09 - 13. 02) odbywać się będą w naszej szkole zajęcia sportowo - rekreacyjne. Zapraszamy uczniów, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Zajęcia odbywać sie będą w godzinach 10.00 - 13.00. Harmonogram zajęć.


  Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

  INFORMACJA

  W związku z listem otwartym do rodziców i opiekunów minister edukacji narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej w sprawie opieki nad dziećmi w czasie przerwy świątecznej Dyrektor Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach informuje, że w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych (22.12, 23.12, 24.12, 29.12, 30.12, 31.12, 02.01, 05.01) chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, sportowych, informatycznych. List do rodziców i opiekunów minister edukacji narodowej.

  PODZIĘKOWANIE

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach
  Tą drogą chciałabym poinformować o pięknej postawie Waszych uczniów braci Damiana i Jakuba Ulanowskich z Czartowczyka. Co prawda w dniu 21.11.2014 nie zdążyli na szkolny autobus i byli nieobecni w szkole, ale dzięki przytomności umysłu i szybkiej reakcji uratowali życie mojego Taty Mariana Parola. W dniu tym Tata stracił przytomność i upadł na podwórku. Zauważyli to Damian z Kubą i błyskawicznie powiadomili o tym pracowników szkoły. Ci udzielili mu pomocy a moja Mama wezwała Pogotowie Ratunkowe. Tata wrócił już ze szpitala i powoli powraca do zdrowia. Chciałabym, żeby nie tylko moja rodzina, bliscy i znajomi wiedzieli o postawie młodych bohaterów, ale również ich wychowawcy, nauczyciele, koleżanki i koledzy. Pragnę pogratulować Państwu takich uczniów, dla których życie i zdrowie innego człowieka jest wartością największą. Z poważaniem Grażyna Stelmaszczuk z domu Parol.

  II Dzień Słodkości

  Dnia 27 listopada odbył się w naszej szkole III Dzień Słodkości. Dziękujemy tym uczniom i ich rodzicom, którzy przygotowali na ten dzień ciasta, ciasteczka i inne pyszne słodkości. Dzięki Wam tego dnia było w naszej szkole naprawdę bardzo przyjemnie, a przede wszystkim słodko. Kupując kawałek ciata można było wywróżyć sobie przyszłość. A zebrane pieniądze zostaną przekazane na akcje charytatywne organizowane w szkole oraz na potrzeby Samorządu Uczniowskiego. Zobacz zdjęcia.

  96. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  6 listopada uczniowie Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej pod opieką p. Moniki Skroban i p. Ewy Muzyczki zajrzeli do kart historii Polski i w poetycki sposób przypomnieli nam wydarzenia związane z walką o Niepodległość Ojczyzny. Zobacz zdjęcia.

  XIV DZIEŃ PAPIESKI

  12 października obchodziliśmy XIV Dzień Papieski. Przeżywaliśmy go pod hasłem Jan Paweł II - świętymi bądźcie. O świętości Jana Pawła II byliśmy przekonani już za jego życia, dlatego ogłoszenie go świętym było jedynie przypieczętowaniem przeświadczenia, które już wcześniej było powrzechne. Dzień Papieski w roku kanonizacji Papieża Polaka został poświęcony świętości, do której każdy z nas został powołany. Uroczysty apel z tej właśnie okazji w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum odbył się 22 października, w tym też dniu przeżywaliśmy liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia.

  100 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

  Dnia 21 października 2014 r. młodzież Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej przygotowała uroczystą akademię poświęconą 100 rocznicy powstania Polskiej Organizacji Wojskowej. Akademia odbyła sie w kościele Św.Leonarda w Tyszowcach. Uroczystość uświetnili p. Burmistrz Tyszowiec M. Zając, p. Przewodnicząca Rady Gminy Z. Czarnecka, p. Sekretarz T. Chrastina, proboszcz parafii Tyszowce ks. dr kanonik W. Banaś, komendanci AK, dyrektorzy szkół wraz z panią dyrektor Dorotą Badyła, Związek Piłsudczyków z Tomaszowa Lubelskiego, przedstawiciele Straży Pożarnej w Tyszowcach, poczty sztandarowe uczniów z Podchorzec i Jarczowa, nauczyciele i uczniowie szkół z gminy, licznie przybyli mieszkańcy. Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem p. Moniki Skroban i p. Ewy Muzyczki zaprezentowali referat dotyczący historii Polskiej Organizacji Wojskowej, wiersze i pieśni okolicznościowe związane z rocznicą. Oprawę muzyczną przygotowała p. Edyta Skrzyńska i p. Monika Skroban. Po zakończeniu uroczystości pan Burmistrz wraz z gośćmi dokonali posadzenia 100 dębów na Placu Ks. Kołszuta i na Dąbrowie przy mogile poświęconej pamięci powstańców styczniowych. Zobacz zdjęcia.

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za trud i wysiłek, który wkładają w ich edukację i wychowanie. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Burmistrz Mariusz Zając oraz Pan Paweł Kliszcz, którzy wysłuchali przygotowanej przez uczniów akademii, po czym Pan Burmistrz złożył życzenia nauczycielom. Zobacz zdjęcia.

  ODDAJ SWÓJ STARY TELEFON KOMÓRKOWY

  Nasza szkoła przystąpiła do Akcji EkoSzkoły, której celem jest zebranie jak największej liczby niepotrzebnych telefonów komórkowych. Dzięki niej stare telefony zyskuja drugie życie. Dlaczego warto oddać nieużywany telefon? Pomożesz naszej szkole - w zamian za zebrane telefony otrzymamy pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i inne atrakcyjne nagrody służące w nauce i zabawie. Ograniczając liczbę wyrzucanych telefonów komórkowych chronimy środowisko oraz cenne zasoby naturalne, a uczniowie uczą się dbać o naszą planetę. W naszej szkole telefony zbieramy w pracowni informatycznej. Przyjdź, oddaj niepotrzebny ci telefon. Zachęcamy do udziału w akcji. Więcej o Akcji EkoSzkoły dowiesz się na oficjalnej stronie EkoSzkoły.

  DZIEŃ CHŁOPCA

  Jak co roku żeńska część społeczności szkolnej przygotowała uroczysty apel z okazji Dnia Chłopaka. W naszej szkole odbył się on 1 października. Podczas akademii chłopcy zmagali się z różnymi konkurencjami, a specjalnie powołana komisja oceniała ich wdzięk, inteligencję, zręczność i sprawność fizyczną. Mogliśmy się przekonać, który z chłopców najlepiej tańczy, wiąże krawat czy obiera jabłko. Najlepszym okazał się Jakub Kokoszko z III C, który został misterem szkoły, tytuł II v - ce mistera zdobył Krystian Guz z II C, a v - ce misterem został Norbert Zińczuk z klasy III B. Gratulujemy. Zobacz zdjęcia.

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  1 września 2014 roku uczniowie Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej rozpoczęli kolejny rok szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Tyszowcach. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły, w której odbył się apel. Inauguracyjną uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Dorota Badyła.